Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna / 2020

Directors: Tomohisa Taguchi
Writers: Akiyoshi Hongo, Akatsuki Yamatoya
Actors: Junya Enoki, Natsuki Hanae, Yoshimasa Hosoya, Mao Ichimichi, Junya Ikeda, Miwa Matsumoto, Suzuko Mimori, Chika Sakamoto, Takahiro Sakurai, Atori Shigematsu, Junko Takeuchi, Mutsumi Tamura, Yuka Tokumitsu, Kinoko Yamada, Mayumi Yamaguchi
Duration: 1h 5min