Holy Boom / 2018

Directors: Maria Lafi
Writers: Elena Dimitrakopoulou, Maria Lafi
Actors: Samuel Akinola, Kostas Antalopoulos, Spiros Ballesteros, Luli Bitri, Armando Dauti, Meletis Georgiadis, Kasem Hoxha, Christos Karavevas, Vasso Kavalieratou, Anastasia Rafaella Konidi, Christos Kontogeorgis, Laertis Malkotsis, Nena Menti, Ioannis Monastiropoulos, Notis Paraskevopoulos
Duration: 1h 39min