Fukushima 50 / 2020

Directors: Setsurô Wakamatsu
Writers: Ryûshô Kadota, Yoichi Maekawa
Actors: Ken Watanabe, Takumi Saitoh, Tomorô Taguchi, Riho Yoshioka, Mark Chinnery, Kôichi Satô, Shirô Sano, Masane Tsukayama, Yasuko Tomita, Yuri Nakamura, Masato Hagiwara, Hidetaka Yoshioka, Justin Leeper, Keisuke Horibe, Duncan
Duration: 2h 2min